cv

 

Lone Leth Larsen,

Født 24.05.1954, Frederiksberg

 

 

 

Carl Plougs Vej 61

6000 Kolding

 

 

 


Lonelethlarsen@me.com

Mobil 25599166

 

 

 

Uddannelse:

1974-1978                 Kunsthistorie, Vrije Universiteit  Amsterdam (kandidatseksamen)

1979-1985                 Kunsthistorie, Københavns Universitet

 

Relevant arbejdserfaring

2010-       Kulturchef i Kolding Kommune

                opgaver/kompetencer:

-       overordnet ledelses og økonomisk ansvar

-       personaleledelse

-       politisk udvalgsarbejde

-       udvikling af kulturpolitikken v.h.a en design proces sammen med kultur og erhvervsudvalget og kulturinstitutionslederne

-       implementering af kultur i Kolding Kommunes sundhedspolitik

-       udvikling af foreningslivet vha kurser og sammenkomster.

-       Udvikling af kulturinstitutioner ved ledersparrings-rum og seminarer

-       Skabt og styrket kulturchefnetværket i Trekanten

-       Udvikling af Christiansfelds kulturarvspotentiale herunder

-       Styrket kulturens internationalt. – skabt internationale netværk til gavn for kulturlivet i Kolding

  • Sat UNESCO processen igang igen
  • Sat gang i forberedelse af  en international musikfestival

1994-2010 direktør for Det Danske Kulturinstitut Benelux (www.dkibenelux.org )

                opgaver/kompetencer:

-       overordnet ledelses og økonomisk ansvar

-       personaleledelse

-       formidling af dansk kultur på alle platform, i Benelux og Europa.

-       projektledelse: kunst og kulturprojekter, seminarer, konferencer, studierejser om samfundsfaglige og samfundskulturelle emner mellem Danmark og Benelux, foredrag og sprogundervisning, fundraising

-       formidling: medie og PR-virksomhed (formidling af dansk kultur og politik i belgiske og hollandske medier, særligt radio (VRT 1, BNR nieuwsradio Holland)

-       strategisk planlægning

-       Se årsrapporter over Instituttets virke http://www.dankultur.dk/Default.aspx?ID=948

1993-1994                 organisering af  kulturfestival Holland in Helsingør i Helsingør,

1984-1994                 Louisiana Museum, skoletjeneste, formidler og med i arbejdsgruppe om nyt børnemuseum

1984-1986                 journalist freelance, Helsingør Dagblad

1982-1983                 organisering af kunst, musik og litteraturfestival Multikunst, 83, Århus og København

1980-1994                 undervisning i kunsthistorie i Folkeuniversitet og aftenskole,

1979-1980                 Italien/Rom, studier, og arbejde som turguide (Roms og Italiens historie og kunsthistorie)

1978-1979                 British Museum opbygning af  Vikinge udstilling

 

Bestyrelsesposter og andre hverv

HoD          House of Design, advisory board

2010-13     medlem

BKF          Børne og kulturchefforeningen

2012 -       suppleant for landsbestyrelsen

2013-        bestyrelsesmedlem for Region Syd

                bestyrelsesmedlem for kulturchefnetværket nationalt

UBC          Union of Baltic cities

2011-        formand for Commission of Culture

EUBSRS    medlem af styregruppe omkring EU’s flagskibsprojekter

EUNIC      (www.eunic-brussels.eu) (foreningen af nationale kulturinstitutter i Europa)

2007-        medlem af governance gruppe.

2006-2007                 formand  EUNIC

2005-2006 næstformand EUNIC (tidligere CICEB) nu en  europæisk organisation

1997-1998                 første formand CICEB             

1996-        medgrundlægger af CICEB, foreningen af nationale kulturinstitutter i Belgien

opgaver/kompetencer

-       lobbyarbejde ved nationale kulturinstitutters ledelser for en europæisk dimension og netværk

-       lobby arbejde og samarbejde med EU kommission og andre europæiske institutioner, som Europaråd, Europæisk social og økonomisk komité, EU Parlament om kulturpolitik, projekter, evalueringer

-       med til at udvikle CICEB fra et lokalt Brysselsk  til et nu verdensomspændende netværk, (EUNIC) der har strukturelt samarbejde med EU kommissionen, dels ved at EUNIC leder tænketanke om f.eks. flersprogethed, dels ved samarbejde med EU repræsentationer i tredjelande.

 

Europæiske projekter (et udvalg)

2000-       En række konferencer KULTUR+  (f.eks. Kultur og Mobilitet, 2008, Kultur og Interkulturalitet, 2002) Kultur og Ældre,  2006, Kultur og Familiemønstre, 2009)

2007-2008 Alter Ego, et interkulturelt projekt med 22 europæiske lande http://www.alterego-europe.eu/

2005-2006 Fairytales before Take off, et projekt der promoverede flersprogethed i 6 lufthavne i Europa.

2003-2004 LARGE, et filmprojekt med unge filmfolk fra 24 lande i Europa.

 

Andre bestyrelser og tænketanke

2009-10     Tænketank yderområde problematik for den hollandske provins Zeeland

2008-10     Det Danske Kulturinstituts bestyrelse, København

2007-13     Locus, flamske kommuners organisation for kulturpolitik på lokal plan.

2013         medlem af generalforsamlingen

2006-        Intorno, Rotterdam opera ensemble, næstformand

2005-10     hollandsk organisation (BMC), som hjælper hollandske kommuner med at implementere nye tiltag i kommunerne, konsulent og tænketank

2002-10     ECAS, (European Citizens Actions Services) en lobby organisation for borgeres rettigheder og demokrati I Europa. Har i denne forbindelse været med til at skabe Europæiske borgerhøringer, borgerhøringer i alle EU’s lande om europæiske spørgsmål. http://www.europaeiske-borgerkonsultationer.eu/

Pt arbejder vi med at skabe et borgernes hus i Brussel (slags højskole)

2005-2007                 Culturele Biographie Vlaanderen, (Den flamske kulturarvs styrelse)

2003-        slags “gudmor” for kulturhuse i Holland (oprettelse af kulturhuse i yderdistrikter for at skabe sammenhængskraft i lokalsamfund i provinserne Gelderland og Overijssel) Modellen var og er danske kulturhuse.

2003- 10    med i regeringsoprettet tænketank for Flandern:  at skabe en masterplan for kulturarv for Flandern

2001-2003                 ppuntcultuur Vlaanderen (organisationen af kulturcentre i Flandern)

2001-2008 medgrundlægger  af Europe of Cultures Forum,

1996-2001                 Europe of Cultures,

en flamsk/international organisation, der lobbyede for kulturel identitet, hvor jeg var med til at organisere halvårlige konferencer forskellige steder i Europa om fælles erfaringer om kulturel identitet.

 

Andre hverv

2008         forfatter af bogen Turen går til Belgien, Politikens forlag

2006-        grundlægger af Scandinavian Language school Brussels. http://www.scandinavianschool.be  nu en sprogskole med 200 elever, hvor der bliver undervist i alle fem nordiske sprog

2003-2005 leder af HC. Andersen indsatsen i Benelux for H.C. Andersen sekretariatet.

 

Sprog:      dansk, engelsk, tysk, hollandsk flydende i skrift og tale.

Fransk og italiensk, flydende i tale.